UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
Previous slide
Next slide
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
Previous slide
Next slide
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
UNIMOG en trekker vrienden
Biberach e.V.
ACTIES
Previous slide
Next slide

UNIMOG en trekker vrienden Biberach e.v.

De UNIMOG- und Schlepper-Freunde Biberach e.V. is een vereniging zonder winstoogmerk voor de cultivering van de gebruiken van oude UNIMOGs en tractoren.

Onze activiteiten

Bijeenkomst in Biberach

Gezamenlijke uitstapjes naar andere UNIMOG- en trekkervrienden bevorderen kameraadschap en communicatie tussen gelijkgestemden! Elk jaar komen ongeveer 120 voertuigen naar de Biberachse "UNIMOG- en tractortreffen" direct voor het stadhuis van Biberach.

Reizen & Bezoeken

Elk festival leeft van bezoekers - en deze worden aangetrokken door de verscheidenheid aan voertuigen - daarom zijn wederzijdse bezoeken zeer waardevol voor elke vereniging en bevorderen zij tevens de cultuurhistorische band tussen de bevolking en de "oude" techniek.

Restauratie

De restauratie van tientallen jaren oude voertuigen is een speciale taak die veel tijd en geld kost. Maar dit is de enige manier om voor het nageslacht te bewaren wat als basis diende voor het economische succes van Europa!

Geschiedenis van de UNIMOG- en trekker-bijeenkomst in Biberach/Baden

Een idee is geboren - Unimog en trekker-ontmoeting

In 2003 kwam Wilhelm Schmieder ("Winterbauer") uit Prinzbach op het idee om in Biberach een UNIMOG- en tractorbijeenkomst te houden. De achtergrond hiervan was dat het aantal bezoekers aan het jaarlijkse zomerfestival van het mannenkoor gestaag daalde en het 3-daagse festival al snel werd veranderd in een 1-daags festival. Om een attractie te creëren die het publiek zou aanspreken en bezoekers zou aantrekken, moeten nieuwe nieuw ideeën werden gezocht.

Het idee van een UNIMOG- en trekkerbijeenkomst sloeg vervolgens aan en was vanaf het begin een succesverhaal. Want het was een tijd waarin dit soort voertuigbesprekingen nog niet zo wijdverbreid was als nu. De belangstelling van zowel voertuigeigenaren als bezoekers was zeer groot. En ongeacht de leeftijd - van kinderen tot grootvaders - iedereen was enthousiast. Afhankelijk van het weer trekt de bijeenkomst ook vandaag nog 80 - 120 voertuigen aan.

Naast het tentoonstellen van de voertuigen was natuurlijk ook de levendige discussie met en tussen de bezoekers en voertuigeigenaren een succes. Het fen opnieuw en opnieuw Er vond uitwisseling plaats en menigeen kreeg tijdens deze "dieselgesprekken" een geweldig idee of loste een bijzonder technisch probleem op. of een speciaal technisch probleem opgelost. Zowel de bezoekers als de eigenaars van de voertuigen trokken altijd een zeer positieve beoordeling van het bezoek aan het festival.

Cultuur en gewoonten

Ook het cultuurhistorische effect mag niet over het hoofd worden gezien: de jongere generaties van vandaag laten zien welk materieel en welke voertuigen in het verleden werden gebruikt, is een belangrijke taak. Welke ontberingen moesten worden doorstaan om van A naar B te komen. En ook wat het betekende om een oude tractor of UNIMOG te besturen. En ook wat het betekende om de velden en het bos te bewerken met een oude tractor of UNIMOG.

De mensen hebben daar in deze tijd niet veel idee meer van, sinds de modernste hightech machines de akkers bewerken en het boswerk doen. In een fractie van de tijd die nodig was om 50 Jjaren geleden.

Het oudste model, die ooit deelnam aan deze bijeenkomst was tussen haakjes a Fordson-tractor uit 1919, een Amerikaans model. Het voertuig was totaal verroest en niemand geloofde dat er nog iets kon bewegen: maar de motor draaide en de trekker kon op zijn eigen as op de aanhangwagen rijden...

Het grote plein voor en rond het stadhuis is natuurlijk geschikt voor de autotentoonstelling. Er zijn genoeg parkeerplaatsen voor de voertuigen daar. Daarnaast is de sfeer met het stadhuis, het streekmuseum en de "oude fabriek" natuurlijk ook een lust voor het oog. Een ensemble dat perfect past bij het festival.

Verandering van verantwoordelijkheid van de gastvrijheid

In 2018 besloot het Mannenkoor om leeftijdsredenen het festival niet langer te leiden.

De vorige organisatoren van de UNIMOG en de trekkerbijeenkomst, Wilhelm Schmieder ("Winterbauer"), Daniel Schmieder en Gerhard Große, wilden dit grote festival niet laten sterven. Zo werd al in november 2018 de vereniging "Schlepper- und UNIMOG-Freunde Biberach e.V." opgericht. Bij de oprichtingsvergadering waren 16 mensen betrokken. Vanaf januari 2020 zijn er 22 leden.

In 2019 werd besloten om samen te werken met de "KinzigFoodWheels" - een lokale cateraar die het eten direct op het festival vers bereidt. Na de evaluatie van de feedbackfiches werd besloten dat vanaf 2020 het eten ook weer aan tafel zal worden geserveerd. 

Toekomst

Das Ziel des Vereins ist es, das jährliche UNIMOG- und Schlepper-Treffen in der Ortsmitte von Biberach erfolgreich durchzuführen. 2023 findet es bereits zum 18. Mal statt:

Datum: Sonntag, 02. Juli 2023 in der Ortsmitte Biberach/Baden

Voorts denken wij na over welke activiteiten de vereniging kan starten om jongeren meer bij deze hobby en technologie te betrekken en hen te inspireren. De technische basis kan gemakkelijk meer dan 100 jaar oud worden - de menselijke basis blijft achter met een gemiddelde levensverwachting van 80 jaar ... Wij hebben dus een generatieoverschrijdende vriendenkring nodig om de geschiedenis van de UNIMOG en de tractoren voort te zetten!

© Juli 2022 –  Gerhard Große 

Een idee is geboren

In 2003 kwam Wilhelm Schmieder ("Winterbauer") uit Prinzbach op het idee om in Biberach een UNIMOG- en tractorbijeenkomst te houden. De achtergrond hiervan was dat het aantal bezoekers aan het jaarlijkse zomerfestival van het mannenkoor gestaag daalde en het 3-daagse festival al snel werd veranderd in een 1-daags festival. Om een attractie te creëren die het publiek zou aanspreken en bezoekers zou aantrekken, moeten nieuwe nieuw ideeën werden gezocht.

Het idee van een UNIMOG- en trekkerbijeenkomst sloeg vervolgens aan en was vanaf het begin een succesverhaal. Want het was een tijd waarin dit soort voertuigbesprekingen nog niet zo wijdverbreid was als nu. De belangstelling van zowel voertuigeigenaren als bezoekers was zeer groot. En ongeacht de leeftijd - van kinderen tot grootvaders - iedereen was enthousiast. Afhankelijk van het weer trekt de bijeenkomst ook vandaag nog 80 tot 130 voertuigen aan.

Naast het tentoonstellen van de voertuigen was natuurlijk ook de levendige discussie met en tussen de bezoekers en voertuigeigenaren een succes. Het fen opnieuw en opnieuw Er vond uitwisseling plaats en menigeen kreeg tijdens deze "dieselgesprekken" een geweldig idee of loste een bijzonder technisch probleem op. of een speciaal technisch probleem opgelost. Zowel de bezoekers als de eigenaars van de voertuigen trokken altijd een zeer positieve beoordeling van het bezoek aan het festival.

Cultuur en gewoonten

Ook het cultuurhistorische effect mag niet over het hoofd worden gezien: de jongere generaties van vandaag laten zien welk materieel en welke voertuigen in het verleden werden gebruikt, is een belangrijke taak. Welke ontberingen moesten worden doorstaan om van A naar B te komen. En ook wat het betekende om een oude tractor of UNIMOG te besturen. En ook wat het betekende om de velden en het bos te bewerken met een oude tractor of UNIMOG.

De mensen hebben daar in deze tijd niet veel idee meer van, sinds de modernste hightech machines de akkers bewerken en het boswerk doen. In een fractie van de tijd die nodig was om 50 Jjaren geleden.

Het oudste model, die ooit deelnam aan deze bijeenkomst was tussen haakjes a Fordson-tractor uit 1919, een Amerikaans model. Het voertuig was totaal verroest en niemand geloofde dat er nog iets kon bewegen: maar de motor draaide en de trekker kon op zijn eigen as op de aanhangwagen rijden...

Het grote plein voor en rond het stadhuis is natuurlijk geschikt voor de autotentoonstelling. Er zijn genoeg parkeerplaatsen voor de voertuigen daar. Daarnaast is de sfeer met het stadhuis, het streekmuseum en de "oude fabriek" natuurlijk ook een lust voor het oog. Een ensemble dat perfect past bij het festival.

Verandering van verantwoordelijkheid van de gastvrijheid

In 2018 besloot het Mannenkoor om leeftijdsredenen het festival niet langer te leiden.

De vorige organisatoren van de UNIMOG en de trekkerbijeenkomst, Wilhelm Schmieder ("Winterbauer"), Daniel Schmieder en Gerhard Große, wilden dit grote festival niet laten sterven. Zo werd al in november 2018 de vereniging "Schlepper- und UNIMOG-Freunde Biberach e.V." opgericht. Bij de oprichtingsvergadering waren 16 mensen betrokken.

De leden van de nieuwe vereniging hielden zich uiteraard bezig met de vraag of zij het cateringgedeelte van het festival zelf moesten organiseren dan wel of er een mogelijkheid bestond tot samenwerking met een andere vereniging die dit gedeelte voor haar rekening zou nemen. Zij wilden zich uitsluitend concentreren op de organisatie van de bijeenkomst. De gesprekken die in oktober 2018 zijn gevoerd met een andere vereniging, die in juli ook haar dorpsfeest organiseert, werden helaas niet met succes bekroond. Daarom was de oprichting van de vereniging noodzakelijk om een rechtsgrondslag te creëren en om in de gemeenschap gehoord te worden. 

De catering van het festival zal in de toekomst door de leden van de "UNIMOG- und Schlepper-Freunde Biberach e.V." zelf worden verzorgd, ondersteund door een cateringbedrijf dat voor het eten zal zorgen.

Toekomst

Het doel van de vereniging is de jaarlijkse UNIMOG- en tractorbijeenkomst in het centrum van Biberach met succes te organiseren. In 2019 vindt het voor de zestiende keer plaats. Voorts overweegt de vereniging welke activiteiten zij kan starten om jongeren kennis te laten maken met deze hobby en de technologie en hen te inspireren. Want de technische basis kan gemakkelijk meer dan 100 jaar oud worden - de menselijke basis blijft achter met een gemiddelde levensverwachting van 80 jaar ... Wij hebben dus een generatieoverschrijdende vriendenkring nodig om de geschiedenis van de UNIMOG en de tractoren voort te zetten!

© juli 2019 Gerhard Große

 

Doel van de vereniging (uittreksel uit de statuten)

§2 Doel en doelstelling van de vereniging

  1. De vereniging streeft uitsluitend en rechtstreeks charitatieve doeleinden na in de zin van de afdeling "Fiscaal bevoorrechte doeleinden" van het Duitse belastingwetboek (§§ 51 e.v.).

  2. Het doel van de vereniging is de bevordering van kunst en cultuur (§ 52 lid 2 zin 1 nr. 5 Duits belastingwetboek).

  3. Het doel van de vereniging wordt met name verwezenlijkt door de onbaatzuchtige instandhouding en restauratie van UNIMOG-voertuigen en tractoren met landbouw-, bosbouw- en andere aanvullende uitrustingen.

  4. Het doel van de statuten wordt ook verwezenlijkt door de diverse gebruiksmogelijkheden te onderzoeken en te documenteren en ze voor een breed publiek toegankelijk te maken via evenementen en demonstraties over lokale geschiedenis. Hiertoe behoort ook het verzamelen van cultuurhistorische documenten en de bijbehorende archieven.

De vereniging wil met haar activiteiten de aandacht vestigen op de vindingrijkheid en pioniersgeest van vroegere generaties en, vooral bij jongeren, belangstelling wekken en bevorderen voor de geschiedenis van gebruiken, techniek en maatschappij.

bevriende verenigingen en gemeenschappen

Nach oben scrollen